Sterke basis

Traditioneel onderwijs heeft in de loop der tijd – en nog steeds – heel wat sterke punten. Het klopt dat we moeten inzetten op een stevige basiskennis.

Dat houdt in dat er nog steeds gedrild moet kunnen worden zodat kinderen vlot lezen, rekenen, … Enkel op die manier kunnen ze plaats in hun werkgeheugen vrijmaken om 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

Innovatief

Innovatief onderwijs is voor ons stil staan bij de steeds sneller veranderende maatschappij en onderzoeken hoe we kunnen inzetten op vaardigheden die in de toekomst nog belangrijker zullen zijn.

Uit onderzoek is immers gebleken dat heel wat jobs zullen verdwijnen en dat nieuwe jobs zullen ontstaan. Onze kinderen moeten dus voorbereid worden op een arbeidsmarkt die er nu nog niet is…

Onze troeven

Aan de hand van een opsomming van onze troeven, willen we de meerwaarde van ons onderwijs duidelijk maken. Via teacher design teams, professionalisering, opvolgen van wetenschappelijk onderzoek en reflectie werken we constant aan de kwaliteit van ons onderwijs. Enkel dan kunnen we spreken van echt innovatief onderwijs.

Talent​

Een zelf ontwikkeld talentenspel in het thema superhelden helpt de kinderen hun talenten in kaart te brengen. Positieve benadering en totale persoonlijkheidsontwikkeling staan hier in de focus.

Onderzoekend leren​

We vertrekken steeds vanuit de leefwereld van het kind en gaan op onderzoek binnen een thema die we vakoverschrijdend uitwerken. We stimuleren de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden die leiden tot een onderzoekende houding.

STEAM

STEM staat voor Science Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Deze domeinen zijn een grote focus binnen het onderzoek die we in de klas voeren. Binnen deze domeinen kunnen de kinderen de uitvinder is zichzelf naar boven halen. 

Blended learning​

Blended learning is leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs. In het online gedeelte werken kinderen op hun niveau op een chromebook of tablet. In het face-to-face gedeelte staat het gebruik van handboeken centraal.

Outdoor eduction

Outdoor education is een gezonde mix van buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs en sociale ontwikkeling.  Via openluchtonderwijs proberen we binnenklasactiviteiten naar de open lucht te verhuizen.

LIST

Via LIST (Lezen is TOP) zetten we in op het leesonderwijs. Concreet zetten we in op leesplezier via de eigen schoolbieb gevuld met boeken door de kinderen gekozen en besteden we heel wat tijd aan lezen op niveau.

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow
Load More