Groene omgeving: outdoor-education

Outdoor Education

Outdoor education is een gezonde mix van buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs en sociale/persoonlijke ontwikkeling.  Via openluchtonderwijs of openluchteducatie proberen we binnenklasactiviteiten naar de open lucht te verhuizen. 
Met outdoor games gebeurt dit a.d.h.v. spelvormen en dat is niet eens zo verwonderlijk.  Spel is voor kinderen heel belangrijk.  Niet alleen hun betrokkenheid stijgt en daardoor ligt het voor de hand dat bepaalde leerinhouden tijdens een spel veel geconcentreerder worden opgenomen (= educatie).  Maar ook hun fysieke paraatheid en hun persoonlijke en sociale ontwikkeling worden in groepsspelen aangesproken.

Voordelen:

– Het is goed voor de gezondheid en het welzijn in het algemeen.
– De Leerlingen krijgen meer lichaamsbeweging en een verbeterd uithoudingsvermogen.
– Kinderen leren beter via hands-on activiteiten (= leren door te doen).
– We werken aan het zelfvertrouwen en aan sociale vaardigheden (teamwerk).
– De leerlingen verwerven nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes.
– We versterken de link tussen de theorie en de praktijk.
– De kinderen zijn enorm gemotiveerd.
– We versterken de taalontwikkeling.
– We creëren een verhoogd bewustzijn van de omgeving.
– …

Moestuinieren en zorgen voor dieren

Juist in deze tijd, waarin veel kinderen ongezond eten, geen groentes lusten en al op jonge leeftijd last krijgen van overgewicht, voedsel-allergieën en diabetes, is een schooltuin heel belangrijk. Die brengt kinderen naar buiten, in beweging, de frisse lucht in.

Bovendien gaan kinderen met een moestuin vanzelf gezonder eten. Ieder kind wil zijn zelfgekweekte radijsjes, sla en tomaatjes wel proberen!

Natuur- en milieueducatie draait om het leren waarderen van de natuur. Het planten van een zaadje doet kinderen beseffen hoe belangrijk het is om die natuur te beschermen; voor de groei van planten is immers schone grond en water nodig.

Kinderen leren verantwoordelijk zijn omdat ze ergens voor moeten zorgen. Daarom hebben wij ook een kippenperk en konijntjes (STEMpel) waar de kinderen zelf instaan voor hun voeding, verzorging,…
En wist je dat kinderen zich op schoolpleinen met groen (bomen, gras, aarde, struiken en een moestuintje) prettiger en veiliger voelen, minder pesten en gepest worden en ook nog eens beter leren?

En wist je dat BS De STEMpel daar van Stad Brugge het gouden label ‘Diervriendelijke school’ voor kreeg?  Daar zijn wij apetrots op: https://www.brugge.be/brugse-scholen-ontvangen-charter-diervriendelijke-school 

Voor meer informatie: https://www.samenlevingindeklas.be/inspiratie/ook-leren-programmeren-kun-je-buiten-aanpakken

Uitdagende speelplaatsen fungeren als extra leslokaal

Op onze domeinen vind je speelheuvels, wilgenhutten, een blotevoetenpad,… Op die manier voorzien we zowel voor kleuters als voor kinderen uit de lagere afdeling veel meer mogelijkheden om op ontdekking te gaan, te experimenteren,… Gekoppeld aan beweging, verwondering en schoonheid van de natuur leren kinderen met plezier.

Onze lessen worden ook meer en meer naar buiten gebracht, ondermeer ook door de bouw van een amfitheater (De STEMpel) en ‘zwembad’ (buitenkring in De Springplank) en het voorzien van verschillende openluchtklassen. Leerkrachten ervaren aan den lijve de impact van de groene buitenomgeving op hun klasgroep. Het buiten leren heeft een goede invloed op de leerresultaten en motivatie van de kinderen. 

We investeren voortaan vooral in o.a. zandtakels (met o.a. katrolsysteem) en een levensgrote weegschaal om STEM-concepten ook buiten te onderzoeken en uit te proberen. Met de aankoop van speel-leertoestellen willen we dus een volgende stap zetten:
– Verdere uitbouw outdoor leren voor kleuter en lager. We willen een natuurschool zijn, waar flexibel en bewegend buitenleren centraal staat. We zetten de buitenomgeving maximaal in om het leren te versterken los van de klassieke klasomgeving, zowel voor wiskunde, taal, STEM als muzische vorming. Dit om bij alle kinderen een grotere leerwinst te creëren en in het bijzonder die kinderen die vanuit de thuiscontext dergelijke kansen missen.
– Optimaliseren van de outdoor turnlessen. Een gezonde geest in een gezond lichaam kan beter groeien in de gezonde buitenlucht.
– Als STEM-school willen we de wetenschappelijke principes ook buiten de klas observeren, ontdekken, uitproberen.
– Ijsbergdidactiek: in levensechte situaties wiskundige concepten eigen maken, geen abstracte rekenconcepten, maar wel zeer aanschouwelijk de begrippen ervaren. (bv. groot/klein op het duikelrek, hoog/laag op de wip, midden/voor/achter op de evenwichtsbalk). Ook ‘meten’ (afstand, gewicht, inhoud) leren kinderen beter door ze proefondervindelijk te verkennen dan in een handboek.

Om al deze projecten te realiseren kregen we o.m. financiële steun van provincie West-Vlaanderen en Cera Bank.