Groene omgeving: outdoor-education

Outdoor Education

Outdoor education is een gezonde mix van buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs en sociale/persoonlijke ontwikkeling.  Via openluchtonderwijs of openluchteducatie proberen we binnenklasactiviteiten naar de open lucht te verhuizen. 
Met outdoor games gebeurt dit a.d.h.v. spelvormen en dat is niet eens zo verwonderlijk.  Spel is voor kinderen heel belangrijk.  Niet alleen hun betrokkenheid stijgt en daardoor ligt het voor de hand dat bepaalde leerinhouden tijdens een spel veel geconcentreerder worden opgenomen (= educatie).  Maar ook hun fysieke paraatheid en hun persoonlijke en sociale ontwikkeling worden in groepsspelen aangesproken.

Voordelen:

– Het is goed voor de gezondheid en het welzijn in het algemeen.
– De Leerlingen krijgen meer lichaamsbeweging en een verbeterd uithoudingsvermogen.
– Kinderen leren beter via hands-on activiteiten (= leren door te doen).
– We werken aan het zelfvertrouwen en aan sociale vaardigheden (teamwerk).
– De leerlingen verwerven nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes.
– We versterken de link tussen de theorie en de praktijk.
– De kinderen zijn enorm gemotiveerd.
– We versterken de taalontwikkeling.
– We creëren een verhoogd bewustzijn van de omgeving.
– …

Moestuinieren en zorgen voor dieren

Juist in deze tijd, waarin veel kinderen ongezond eten, geen groentes lusten en al op jonge leeftijd last krijgen van overgewicht, voedsel-allergieën en diabetes, is een schooltuin heel belangrijk. Die brengt kinderen naar buiten, in beweging, de frisse lucht in.

Bovendien gaan kinderen met een moestuin vanzelf gezonder eten. Ieder kind wil zijn zelfgekweekte radijsjes, sla en tomaatjes wel proberen!

Natuur- en milieueducatie draait om het leren waarderen van de natuur. Het planten van een zaadje doet kinderen beseffen hoe belangrijk het is om die natuur te beschermen; voor de groei van planten is immers schone grond en water nodig.

Kinderen leren verantwoordelijk zijn omdat ze ergens voor moeten zorgen. Daarom hebben wij ook een kippenperk en konijntjes (STEMpel) waar de kinderen zelf instaan voor hun voeding, verzorging,…
En wist je dat kinderen zich op schoolpleinen met groen (bomen, gras, aarde, struiken en een moestuintje) prettiger en veiliger voelen, minder pesten en gepest worden en ook nog eens beter leren?

En wist je dat BS De STEMpel daar van Stad Brugge het gouden label ‘Diervriendelijke school’ voor kreeg?  Daar zijn wij apetrots op: https://www.brugge.be/brugse-scholen-ontvangen-charter-diervriendelijke-school 

Voor meer informatie: https://www.samenlevingindeklas.be/inspiratie/ook-leren-programmeren-kun-je-buiten-aanpakken