Brede school

Opvang

Ochtend (15 minuten gratis)

Van 7.00u tot 8.15u betalend, vanaf 8.15u tot aanvang van de lessen gratis.

Middag

Tijdens de middagpauze van 12.10u tot 13.25u betalend.
€ 1 per middag (betaling gebeurt via facturatie – fiscaal aftrekbaar)

Avond (15 minuten gratis)

Er is elke dag opvang voorzien tot 18.00u (in De Pannebeke tot 18u30).
Op maandag, dinsdag en donderdag is de opvang gratis van 15.55u tot 16.10u
Op vrijdag is de opvang gratis van 15.00u tot 15.15u.

Woensdagnamiddag (15 minuten gratis)

BS De Pannebeke & STEMpel:
Gratis opvang van 11.20u tot 11.35u, vanaf 11.35u tot 12.30u betalend (€ 0,50 per begonnen kwartier)
Er is woensdagnamiddagopvang in elke vestiging.

Enkel BS De Springplank:
Gratis opvang van 11.20u tot 11.35u, vanaf 11.35u tot 13.00u betalend (€ 0,50 per begonnen kwartier)
Er is woensdagnamiddagopvang van 13.00u t.e.m. 18u00 (12€ forfait)

Prijs

€ 0,50 per begonnen kwartier (betaling gebeurt via facturatie)
Wij bezorgen u een fiscaal attest (voor kinderen onder 12 jaar)1

Studie- en huiswerkbegeleiding voor de lagere afdeling

De studie wordt voorzien op maandag, dinsdag en donderdag , dit telkens van 16 u 00 tot 16 u 45 (16.30u de Springplank).

De kostprijs is dezelfde als voor de opvang.

De studie gebeurt onder toezicht van de leerkrachten. Het is de bedoeling om een rustige omgeving aan te bieden waarin uw kind leert zijn huiswerk zelfstandig te maken. Het is wenselijk dat u de werkjes na de studie alsnog nakijkt, zodat u steeds op de hoogte blijft van de vorderingen van uw kind.  Digitale taken kunnen ook in de studie worden gemaakt, er zijn voldoende toestellen ter beschikking.

Innovatief onderwijs - De Springplank & De Stempel

Sportsnacks

Wij organiseren in samenwerking met MOEV (schoolsport) Sportsnacks in STEMpel en Pannebeke.  We richten telkens een serie sportlessen (10 à 15) in gedurende een bepaalde periode, telkens van 16u30 tot 17u30 (of op vrijdag van 15u30 tot 16u30) voor een bepaalde leeftijd.  De kostprijs is dezelfde als voor de opvang.  
Hiervoor zijn we voortdurend op zoek naar monitoren.  Het aanbod is niet vast, maar afhankelijk van het vinden van voldoende monitoren én van het aantal inschrijvingen (vanaf 10 kinderen kunnen de lessen doorgaan).

Coderdojo

In vestiging De STEMpel organiseren we onze eigen Coderdojo.  Hier leren we kinderen van 7 tot 12 jaar op een leuke manier programmeren.  Wat

 onze dojo zo uniek maakt, is dat de meeste coaches gediplomeerde leerkrachten zijn, aangevuld met vrijwilligers uit de IT-sector.  We benadrukken dus een goede basis, 

via gerichte lesjes en laten kinderen dan vrijuit experimenteren.

De dojo’s gaan 1x per maand door op zaterdagvoormiddag.  Voor meer info: https://www.coderdojobelgium.be/nl

 

Vakantiewerking door Oranje in basisschool De Pannebeke

In de kerst-, paas- en grote vakantie organiseert  VZW Oranje speelpleinwerking in De Pannebeke. Dagelijks is het mogelijk om je kind in te schrijven op het speelplein van Oranje.

Oranje is een organisatie waar mensen met een beperking opgevangen worden. Op de speelpleinen van Oranje zijn kinderen zonder beperking ook welkom. Op deze manier leren de kinderen met en zonder beperkingen op een speelse manier met elkaar omgaan. De samenwerking tussen Oranje en onze school zien we als een echte meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen.

Meer info via:

http://vrijetijdspunt.com/speelplein-sint-jozef-brugge

Wetenschaps- en sportkampen via Davos in basisschool De Stempel

In De Stempel is de vakantiewerking in opbouw.  Voorlopig zijn we gestart met wetenschapskampen voor kleuters en lagere schoolkinderen tijdens de paavakantie en week 1 en 2 van juli en 3 weken sportkampen in augustus via Davos.  Er wordt begeleiding voorzien door getrainde monitoren in combinatie met leerkrachten van onze school.

Meer info via:

http://www.davosinc.be/sport-en-spel-kampen

Vestiging van Stedelijke Kunstacademie - beeldatelier (De STEMpel en de Springplank)

Op vrijdag van 15u15 tot 17u organiseert de Stedelijke Academie een beeldatelier in ons Leercentrum in Sint-Pieters en in het atelier van de Springplank.  Meer info vind je via http://www.academiebruggedko.be/info/infoboekje/

Brede school (de Springplank)

De vestiging de Springplank wordt gesubsidieerd door de dienst flankerend onderwijsbeleid van de stad Brugge. Met deze subsidie kan onze school verschillende naschoolse activiteiten aanbieden aan democratische prijzen.

Volgende activiteiten komen aan bod:

Kleutersport, yoga, mindfulness, creatief digitaal atelier, lego, gezelschapspellen, kleuteratelier, musical, …

Meer info vind je op: https://www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten