Instapdata kleuter​

Kleuters mogen vanaf 2,5 naar de kleuterschool. Afhankelijk van hun geboortedatum mogen ze op bepaalde data instappen.

Schooljaar 2020 - 2021

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

01/03/2018

Zomervakantie

01/09/2020

09/05/2018

Herfstvakantie

09/11/2020

04/07/2018

Kerstvakantie

04/01/2021

01/08/2018

Instap 1 februari

01/02/2021

22/08/2018

Krokusvakantie

22/02/2021

19/10/2018

Paasvakantie

19/04/2021

17/11/2018

Hemelvaart

17/05/2022

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info op