Onze troeven

Innovatief onderwijs is voor ons stil staan bij de steeds sneller veranderende maatschappij en onderzoeken hoe we kunnen inzetten op vaardigheden die in de toekomst nog belangrijker zullen zijn.  Uit onderzoek is immers gebleken dat heel wat jobs zullen verdwijnen en dat nieuwe jobs zullen ontstaan.  Onze kinderen moeten dus voorbereid worden op een arbeidsmarkt die er nu nog niet is…

Traditioneel Onderwijs heeft in de loop der tijd – en nog steeds – heel wat sterke punten.  Het klopt dat we moeten inzetten op een stevige basiskennis.  Dat houdt in dat er nog steeds gedrild moet kunnen worden zodat kinderen vlot lezen, rekenen,…  Enkel op die manier kunnen ze plaats in hun werkgeheugen vrijmaken om 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

We kiezen dus bewust voor het beste uit beide werelden en ‘blenden’ methodeonderwijs naadloos met traditioneel onderwijs. 

Cindy Cottenjé, Wesley Vanbavinckhove en Dieter Segaert
(directeurs)