Voor het eerst naar school

Om uw zoon of dochter voor te bereiden op de eerste schooldag kan uw zoon of dochter al eens proeven van de kleuterklas dit kan voor of na de inschrijving.

Na een bezoek met rondleiding aan onze school kun je met de juffen van de peuterklas en de eerste kleuterklas een afspraak maken. Zij zullen jullie sowieso per mail contacteren om de dag in te plannen.

Maayke – Nele – Chantal – Cassandra  en Carla- Springplank: maayke.cauwenbergh@sgimpact.be
Neem een kijkje in hun klas: https://www.youtube.com/watch?v=dexzmQrAsQw&t=8s

Juf Marijke – juf Emma – juf Sylvia – juf Emily en Melina STEMpel: marijke.de.klerck@sgimpact.be, emma.clement@sgimpact.be
Neem een kijkje in hun gebouw: https://www.youtube.com/watch?v=YYM0c749VjU

Dag Jules! is een totaalmethode voor kleuters van 2,5 tot 3 jaar. Taalverwerving blijft erg belangrijk, maar ook andere leergebieden krijgen extra aandacht. Leren spreken, leren luisteren en taal ontdekken gaan voor kleuters namelijk hand in hand met wat ze dagelijks beleven. Alle ontwikkelingsdomeinen komen geïntegreerd aan bod, waardoor je kleuters hun eigen belevingswereld ook uitbreiden.

Dag Jules! houdt bovendien rekening met diversiteit bij kleuters. De aangeboden differentiatiemogelijkheden bieden een aangepaste aanpak voor elke kleuter. Zo voelen alle kleuters zich goed in de klas en leren ze op hun eigen niveau en tempo. En klaspop Jules wijkt daarbij geen moment van hun zijde!

De juffen

Springplank:
Maayke, Nele, Chantal, Cassandra, Carla

STEMpel:
Juf Emma, juf Marijke, juf Sylvia, juf Emily en Melina

Deze juffen doen aan teamteaching om zo meer aandacht te kunnen bieden aan elk kind. Spreek hen aan bij vragen of informeer eens hoe het met je kind op school gaat. Bij ons op school is er een open communicatie. Je mag steeds mee tot aan de klas om afscheid te nemen van je lieve schat. Ons team ‘Rupsen&vlinders’ bestaat uit kleuterjuffen die ervoor gekozen hebben om met de jongste kleuters te werken. Ze zetten steeds het welbevinden centraal en houden rekening met het niveau van ieder kind en passen hun aanpak steeds aan. 

Kinderverzorgster

Juf Carla en juf Melina  zijn onze kinderverzorgsters. Ze helpen met knutselen, jassen aandoen, eten of een natte broek vervangen. Ze 3 dagen per week op elke school om de juffen te helpen. Deze dames hebben heel veel ervaring en een hart voor kinderen. Zowel de juffen als de kinderen kijken steeds uit naar hun komst.

Zorgteam

Isabelle is de zorgcoördinator van de Springplank en Sofie voor de STEMpel. Zij zitten op geregelde tijdstippen samen met de leerkrachten om een antwoord te bieden op zorgvragen. Zij ondersteunen de teams in hun klaswerking door concrete tips te geven of hulp te bieden waar nodig. Wanneer er een bezorgdheid is van de school, zullen zij steeds contact opnemen met de ouders. Dit doen ze steeds in overleg met de directie. 

We hebben geen afzonderlijke zorgjuffen meer die kinderen uit te klas halen om bij te werken.  Wij zorgen dar er extra handen zijn in elke ontwikkelingsgroep, zodat zorg opgenomen wordt in onze dagelijkse werking.. We werken steeds individueel en op maat van ieder kind na overleg met het team en via het formuleren van een concrete zorgvraag.

De juf van de opvang en refter 

Juf Lily (Springplank) en Juf Christel (STEMpel) zijn verantwoordelijk voor de opvang voor en na school. Over de middag staan extra vrijwilligers samen met de leerkrachten in voor het toezicht. De kleuters eten ook afzonderlijk in een refter op maat van jonge kinderen. We vinden het heel belangrijk dat iedereen de tijd krijgt om in een rustige omgeving te eten.

Vrijwilliger

Juf Maureen is de mama van de directeur en komt vaak helpen in de Springplank. In de STEMpel bieden Serafed en Caroline een paar extra handen.  Op drukke momenten springen zij bij om in te staan voor de verzorging van de kinderen en te helpen in de klas waar nodig.

Directie

Wesley (Springplank) en juf Cindy (STEMpel )  komen vaak op bezoek en spreken steeds af met het kleuterteam om de noden in kaart te brengen. Ze zetten in op innovatieve aanpak en  materialen en ondersteunen de juffen in de realisatie van een vernieuwde klaswerking. Ze zijn ook steeds aanwezig op een zorgoverleg en volgen de ontwikkeling van de kinderen mee op

Een dag in de rupsen-vlinder-klas!

 • Zachte landing
 • Praatronde + kalenders (kringen)
 • Klassikale activiteit (Stem, Wereldoriëntatie, Muzische vorming, Nederlands, Wiskundige initiatie, Lichamelijke opvoeding of Media) in de kringen
 • Toiletbezoek voor de jongsten (kleuters worden gestimuleerd om zelf naar het toilet te gaan wanneer nodig)
 • Hoekenwerk (gedifferentieerd werken op niveau van elk kind)
 • Fruit + water drinken
 • Speeltijd
 • Klassikale activiteit (Stem, Wereldoriëntatie, Muzische vorming, Nederlands, Wiskundige initiatie, Media of Lichamelijke opvoeding) in de kringen
 • Hoekenwerk (gedifferentieerd werken op niveau van elk kind)
 • Opruimen
 • Toiletbezoek
 • Eetzaal
 • Middagpauze
 • Klassikale activiteit (Stem, Wereldoriëntatie, Muzische vorming, Nederlands, Wiskundige initiatie, Media of Lichamelijke opvoeding) in de kringen
 • Hoekenwerk (gedifferentieerd werken op niveau van elk kind)
 • Opruimen
 • Speeltijd
 • Koek + water drinken
 • Hoekenwerk
 • Afsluit van de dag

Natuur in de klas (Outdoor education)

Met de hele klas naar buiten! We trekken zo veel mogelijk onze laarzen aan om op ontdekking te gaan!

Lichamelijke Opvoeding

Sport de hele dag door.  We bieden aan rupsen en vlinders voortdurend beweegkansen via de Jungle gym, onder begeleiding van een leerkracht.

STEM in de klas

Wekelijks wordt er een STEMactiviteit gegeven ( techniekkoffer, proeven, lego education,…)

Wat zit er in de boekentas?

 • een zakdoek
 • reservekledij
 • drinkbus met water
 • stuk fruit (appelsien gepeld)
 • een koek (geen chocolade)
 • eventueel een knuffel

ALLES STEEDS GENAAMTEKEND

Tips:

 • Kies een opvallende kleur. Zo vinden jij en je kleuter de tas gemakklijk terug tussen de andere.
 • Kier er eentje die je kleuter zelf open en dicht kan doen.
 • Test of de tas nog gemakkelijk sluit als ook de brooddoos, de knuffel en de drinkbus erin zitten.
 • Een muts, sjaal, trui of brooddoos: die gaan minder snel verloren als je de naam van je kind erin schrijft.

Infoboekje STEMpel: 

Klik hier om te openen

Mail

De communicatie gaat voornamelijk via mail. De mailadressen van beide ouders worden opgevraagd bij inschrijving.

Mijn kind is ziek. Wat nu?

We gaan ervan uit dat kinderen niet ziek naar school gestuurd worden. Als je kleuter licht verkouden is, hoef je hem niet thuis te houden. Heeft hij koorts? Dan blijft hij het best thuis tot hij genezen is.

Het kan gebeuren dat je kind ziek wordt op school. De juf verwittigd de ouders om de kleuter te komen halen. We vragen steeds het nummer van de ouders + twee extra telefoonnummers van mensen waar je kind terecht kan als jullie niet te bereiken zijn. Maak dan ook steeds de nodige afspraken met de personen die jullie doorgeven zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn.

Mijn kind slaapt na de middag en draagt een luier.

Kan het naar school?

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Voor sommige kleuters is naar school gaan vermoeiend. Zij gaan in het begin alleen in de voormiddag. We merken echter wel dat kinderen enorm geprikkeld zijn en willen deelnemen aan de activiteiten die ook ’s middags gepland staan. Dat moet dan ook kunnen, vinden wij. Wanneer uw zoon of dochter echter te moe is, is er wel de mogelijkheid om te slapen in een slaaphoekje in de peuterklas.

Een kind dat nog een luier draagt, mag naar school. Laat echter je kind zeker al oefenen om het potje of toilet te gebruiken als het daaraan toe is. 

Breng steeds voldoende luiers, vochtige doekjes en extra kledij mee. Ieder kind dat nog niet zindelijk is, krijgt een bakje in toilet met zijn materiaal in.

TIP!

Belonen werkt!

Print het potjesplan. Je vindt het op www.klasse.be/naarschool

Telkens je kind flink naar het toilet gaat, kleeft het een mooie sticker.

Download ons potjesplan,

Hoe bereik ik mijn kind voor op de eerste schooldag?

6 tips

 1. Laat je peuter een paar keer bij familie of vrienden spelen. Zo went het aan spelen zonder mama of papa.
 2. Ga met je kind kijken in de kleuterklas. Kom naar de opendeurdag van de school.
 3. Vertel geregeld over de kleuterschool. Doe dat enthousiast en benadruk dat je kind al groot is.
 4. Maak duidelijk wat er de eerste schooldag zal gebeuren. Zet de boekentas in de woonkamer. Oefen al eens met hopen en dicht te doen. Laat je kind als eens drinken uit een drinkbus of iets lekkers eten uit de brooddoos.
 5. Hang een aftelkalender op. Doorstreep samen de dagen tot de eerste schooldag.
 6. Maak een afspraak met de juf om een half dagje te komen kennismaken.

Hoe neem ik die eerste dag afscheid?

6 tips

 • Hou je sterk, ontspan je, wees vriendelijk: je kind geraakt misschien in panniek van jouw tranen.
 • Stel je kind gerust. Hou het afscheid kort en stel het niet uit.
 • Vertel duidelijk aan je kind wie het komt ophalen.
 • Vertel op voorhand dat het blijft eten op school of dat het naar de naschoolse opvang gaat.
 • Geef de lievelingsknuffel mee.
 • Laat je kind regelmatig naar school gaan. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

Wat heeft mijn kind ’s avonds nodig?

Naar school gaan is een grote verandering. Misschien is je kleuter die eerste weken sneller moe, weent hij/zij vaker of plast hij/zij wer in bed. Bespreek dat zeker met de juf. Vaak gaan die problemen na een overgangsfase over.

Wat kun je nog doen?

 • Laat je kind even tot rust komen. Met een glas water en een stukje fruit. Of door eventjes te spelen. Je kind is misschien moe en prikkelbaar. Heb daar begrip voor.
 • Toon belangstelling voor wat je kind vertelt. Wat heeft het gedaan en wat voelt het? Hiervoor kan je een vertelkaart gebruiken. Panikeer niet als je kind niet veel vertelt.
 • Geef je kind volledig aandacht. Knuffel, lees een verhaaltje voor of speel een spelletje. Je kind leert veel van wat jij doet. Jij bent zijn voorbeeld. Maak elke dag even tijd om samen iets te doen.
 • Volg elke avond dezelfde volgorde van activiteiten. Kinderen houden van rituelen. 

Download onze aftelkalender