Schoolreglement

Onze school is vanaf 1 september 2018 volledig rookvrij 24 op 24 en 7 op 7!

Sinds 1 september 2018 mag er nergens op het schooldomein nog gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: personeel, internen, leerlingen, bezoekers, … Ook tijdens ouderavonden, schoolfeesten en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrije school 24 op 24?

Niet alleen omdat de wetgeving is veranderd, maar ook omdat we een gezonde leeromgeving belangrijk vinden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrije school helpt leerlingen om niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen je ook om zelf niet te roken buiten het schooldomein bij de ingang van de speelplaats, ‘in het zicht’ van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Alvast erg bedankt voor je medewerking!

Samen dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen en jongeren.

Wat als er wel nog wordt gerookt op het domein?

Het is een decretale erkenningsvoorwaarde dat de onderwijsinstellingen het rookverbod opleggen en overtreders sanctioneren. Als dit niet gebeurt verliest de onderwijsinstelling haar erkenning of subsidiëring. De school kan dus gesloten worden!
Overtredingen van de federale wetgeving (KB roken op de werkplek of KB roken in openbare plaatsen) kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. In principe kunnen geldboetes en gevangenisstraffen worden uitgesproken.