Team de STEMpel

CIndy Cottenjé

directeur

Sofie Vannieuwenhuyse

zorgcoördinator

Judith Bossu

Administratie / onthaal


Marijke De Klerck

rupsen: peuter + 1ste kleuter

Emma Clement

rupsen: peuter + zorg

Melina Defevere

rupsengroep: kinderverzorgster

Sylvia De Gruyter

vlinders: 2de kleuter

Sylvia Hubrouck

welpen: 3de kleuter

Emily Ide

Kleuterturnen + zorg K3

Kimberly Delanghe

wolvengroep: 1ste leerjaar

Maureen Roeting

wolven 2de leerjaar

Niki Vancoillie

zorg onderbouw

Tom Loos

wolven 3de leerjaar

Gino vander Maes

wolven 3de leerjaar

Emily Ide

LO / zorg lager
bovenbouw L4-5-6
+ directie
Google Certified Educators level 1

Melissa Sarlet

alfa's L4-5-6
(co-teaching)

Kim Steelandt

alfa's L4-5-6
(co-teaching)

Stefanie Keirse

zorg bovenbouw

Emily Ide

rooms-katholieke godsdienst

Carine Van Acker

zedenleer

Samia Helsmoortel

islamitische godsdienst

Christel Hallaert

opvang

Danny Bleyaert

onderhoud

Zairina Zaibudin

restaurant + onderhoud