Mediawijsheid, programmeren en blended leren

Onze school besteedt ook al van in de kleuterklasjes aandacht aan programmeren.  De jongste kleuters gaan aan de slag met Co-de-rups van Fisherprice om codes te leren bouwen en lezen.  De oudste kleuters gebruiken de beebot en de robotmuis, doen aan levend programmeren,…

In het lager worden iPads ingezet en gebruiken we zowel unplugged activiteiten (zonder computer) als activiteiten met een scherm: Scratch, code.org,…

Om programmeren en computationeel denken te integreren in onze schoolwerking werd een programmeercoach aangesteld.  Juf Inge komt in alle klassen nieuwe werkvormen met allerhande materialen introduceren, zodat niet enkel de kinderen op de digitale trein kunnen springen, maar ook hun leerkrachten een training krijgen.

Waarom mediawijsheid en leren programmeren?

Onze kinderen groeien op in een compleet andere wereld dan die waarin wij zijn opgegroeid. Mobiele telefoontjes, computers, Youtube, Netflix en Snapchat zijn verweven in hun dagelijkse leven. Zelfs hun speelgoed is digitaal en soms zelfs programmeerbaar.

Het is één ding om te weten hoe je met deze technologieën om moet gaan, het is een ander verhaal om te begrijpen welke logica erachter zit. Bij het leren programmeren zullen kinderen de digitale wereld waarin ze leven ook ècht begrijpen. Ons vertrouwen in technologie zal alleen maar toenemen in de toekomst. Studenten van vandaag moeten niet alleen bezig zijn met het passief gebruiken van deze technologie, maar ook met het begrijpen en beheersen ervan.

Verbeter de wereld

De laatste eeuwen vertrouwden we op het geschreven woord om hun ideeën te verspreiden. Als je kon lezen en schrijven kon je verandering op gang brengen. Vandaag de dag is schrijven niet genoeg. Om gedragsverandering te bewerkstelligen is het van cruciaal belang een digitaal medium in te schakelen.

Kinderen kijken steeds minder tv en lezen steeds minder boeken. Ze krijgen hun informatie via Youtube, apps en spelletjes. Als je over een aantal jaar mensen wilt beïnvloeden heb je niets meer aan een krant, een boek of reclame op TV. Je zult technologie moeten inschakelen.

Ideeën realiseren

Iedereen heeft ideeën. Maar een paar kunnen ze ook werkelijk waar maken. Kennis van coderen maakt het onderscheidt tussen mensen met een idee en mensen die een idee ook waar kunnen maken. Als je wilt dat je kind een bouwer, ontdekker, uitvinder, probleem oplosser wordt die ideeën tot leven kan brengen, moedig hem dan aan om te leren programmeren. Ze hoeven niet precies te weten hoe iets van voor naar achter gecodeerd is, maar de basis moeten ze begrijpen om zelf te kunnen bepalen of en hoe hun idee gemaakt kan worden.

Leren logisch nadenken

Leren programmeren is niet alleen belangrijk voor het gemaakte eindresultaat: de app, robot of website. Het hele proces van het programmeren is belangrijk. Het leren logisch nadenken is belangrijk; het gedetailleerd bedenken wat je precies wilt hebben en hoe dat uiteindelijk geprogrammeerd zou moeten worden. Steve Jobs zei eens “Everybody in this country should learn to program a computer… because it teaches you how to think.” 

Het is dus niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben. Leren programmeren is dus niet alleen bedoeld om je kind op te leiden tot programmeur. Door het leren programmeren leert je kind vaardigheden waar ze in heel veel andere beroepen ook veel baat bij hebben. Denk aan vaardigheden als:

    • Creatief en logisch denken
    • Ruimtelijk inzicht
    • Probleemoplossend vermogen
    • Structureren
    • Samenwerken

Beroepen van de toekomst

Er is nu al een tekort aan technisch personeel en dit tekort zal in de toekomst alleen maar toe gaat nemen. Vooral voor meisjes is het een goede keuze om nu al met programmeren bezig te zijn, vrouwen in de techniek blijven zeldzaam. Momenteel worden allerlei producten ontwikkeld voor vrouwen, door mannen. Het is enorm belangrijk om ook vrouwen mee te laten werken aan deze technologieën.

Blended leren

Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs.

In het online gedeelte worden kinderen op een actieve manier uitgedaagd om de leerstof op eigen toestel, tijd, plaats en tempo aan te leren. Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, … om deze kennis en vaardigheden actief te verwerken en toe te passen.

Daarnaast blijven we uiteraard nog met handboeken werken én bewegend leren via outdoor activiteiten.

Die afwisseling van activerende leeractiviteiten (zowel in boeken, als buiten of digitaal), en vooral door elke leeractiviteit in te zetten waarvoor deze het meest geschikt is, kan je de leereffectiviteit bij kinderen merkbaar verbeteren.

Elk kind in de lagere afdeling beschikt over een eigen tablet of chromebook (= Google-laptop).