Klassenorganisatie Innovatief onderwijs 

Nieuwe inzichten en eigen ervaringen hebben ons geleerd dat kinderen indelen o.b.v. leeftijd op veel vlakken achterhaald is.  Denk maar aan leren lopen: het ene kind kan dat aan 11 maanden, een ander loopt pas op 17 maanden.  Hier is echter niets mis mee: we leren en ontwikkelen ons allemaal op ons eigen tempo en uiteindelijk halen we allemaal de eindmeet.

Hoe mooi zou het niet zijn als we deze visie in het onderwijs doortrekken in de manier waarop we onze kinderen laten leren.

Daarom kiezen we voor een vernieuwde aanpak en vervagen de grenzen tussen onze klassen gedeeltelijk. We opteren voor co-teaching en/of klasdoorbrekend werk.  Op deze manier kunnen we de groepen beheersbaar houden en op een haalbare manier indelen zodat de leerkracht de mogelijkheid heeft om kinderen op de best mogelijke manier te ondersteunen.

Vanaf 2021-2022 werken we met leergroepen via teamteaching.

Van rups naar vlinder

Bij de rupsen ligt de focus op zorg en welbevinden.  Zo kunnen ze ontpoppen tot een mooie vlinder die klaar is voor de volgende stap in zijn ontwikkeling. Vandaar maken we de keuze om de groep van de rupsen beheersbaar te houden en extra te ondersteunen (kinderverzorging en co-teaching).  Welbevinden is de basis om tot leren te komen.

 

Ontwikkelings-
groep

Leeftijd

 

Coach STEMpel

Coach Springplank

Rupsen 

peuters 

1ste kleuters

 

Marijke

Emma

Melina  (KV)

Sylvia DG

Emily

Nick

Chantal

Maayke

Carla

Nele

Vlinders

2de kleuters

 

Marijke

Emma

Melina  (KV)

Sylvia DG

Emily

Nick

Chantal

Maayke

Carla

Nele

 

Van welpen naar wolven en alfa-wolven

Welpen

In deze ontwikkelingsgroep starten welpen met de voorbereidende stappen in het leren lezen, schrijven, rekenen en onderzoeken om zo tot wolf uit te groeien. Wolven zijn klaar om met hun volledige ‘pack’ de leerdoelen van rekenen, taal en onderzoek onder de knie te krijgen, zodat ze met een stevige basis alle andere leergebieden kunnen doorlopen.

Welpen werken groepsoverstijgend samen want beiden kunnen elkaar enorm versterken in hun individuele groei.

 

Ontwikkelings-
groep

Leeftijd

 

Coach STEMpel

Coach Springplank

Welpen K3

3de kleuters

 

Sylvia H

Jeany

Sylvia VB

Welpen L1

1ste leerjaar

 

Kimberly

Sylvia H

Veronique

Sarah

 

Wolven

Deze kinderen starten met een stevige basis.  Ze kunnen op junior-niveau lezen, schrijven, rekenen en onderzoeken.  Ze hebben alles in hun ‘rugzak’ om tot alfa-wolf (expert) uit te groeien.  Onze doelstelling is om van elk kind een expert te maken. 

 

Ontwikkelings-groep

Leeftijd

 

Coach STEMpel

Coach Springplank

Wolven L2

Wolven L3

L2 + L3

 

Maureen

Tom

Niki

Charlotte VdC

Jeroen

Bart

 

Alpha-wolven

We leggen de lat voor alle kinderen hoog zodat ze ook kunnen excelleren binnen hun eigen specifieke talenten en competenties.  Je kan perfect een expert zijn in taal, maar een prof in STEM.

Hier benutten we ook optimaal de talenten van leerkrachten, zodat ook zij zich binnen hun eigen interessevelden kunnen blijven professionaliseren en zo de best mogelijke begeleiding voorzien voor hun kinderen. Co-teaching is dan ook logischerwijs de norm.

Daarnaast worden kinderen ook klaargestoomd in de digitale wereld van morgen.  Elk kind beschikt over een eigen laptop.  Dit biedt de leerkracht een enorme waaier aan extra toepassingen die het mogelijk maken om via artificiële intelligentie maatwerk aan te bieden.

 

Ontwikkelings-groep

Leeftijd

Coach STEMpel

Coach Springplank

Alfa-wolven

L4 + L5 + L6

Melissa

Kim

Stefanie

Michèle

Meghanne

Karen

Anton

 

Teamteaching in de basisschool – Samen bouwen aan beter onderwijs

Bij BS De Springplank en BS De STEMpel geloven we sterk in de kracht van teamteaching als een effectieve onderwijsbenadering die de leerervaring van onze leerlingen verrijkt en hun succes op lange termijn bevordert. Onze visie op teamteaching omvat het samenbrengen van getalenteerde en gepassioneerde leraren om een ondersteunende, collaboratieve en inclusieve leeromgeving te creëren waarin elk kind kan gedijen.

We kiezen voor teamteaching om verschillende redenen:

  1. Samenwerking: Teamteaching moedigt samenwerking tussen leraren aan. Het stelt leraren in staat om ideeën, kennis en vaardigheden te delen, en om van elkaar te leren. Door samen te werken, kunnen leraren hun sterke punten benutten en eventuele zwakke punten aanvullen, waardoor ze gezamenlijk betere leerervaringen kunnen bieden aan de leerlingen.

  2. Gedifferentieerd leren: In een teamteaching-setting kunnen leraren differentiatie in de klas vergemakkelijken. Elke leraar kan zich richten op specifieke aspecten van het lesgeven en de leerlingen ondersteunen op basis van hun individuele behoeften. Hierdoor kunnen leraren beter inspelen op de diversiteit van leerstijlen, bekwaamheden en interesses in de klas.

  3. Ondersteuning voor leerlingen: Door teamteaching kunnen leraren meer aandacht besteden aan individuele leerlingen. Ze kunnen de klas in kleinere groepen verdelen, waardoor ze meer tijd en gelegenheid hebben om individuele vragen te beantwoorden, instructie op maat te bieden en leerlingen te begeleiden bij hun leerproces. Dit kan vooral nuttig zijn voor leerlingen met speciale behoeften.

  4. Versterking van professionaliteit: Teamteaching biedt leraren de mogelijkheid om van elkaar te leren en zichzelf verder te ontwikkelen. Ze kunnen nieuwe onderwijsstrategieën uitproberen, feedback krijgen van hun collega’s en samen reflecteren op hun lespraktijken. Dit bevordert een cultuur van voortdurende professionele groei en verbetering.

  5. Verhoogde motivatie en betrokkenheid: Teamteaching kan de motivatie en betrokkenheid van zowel leraren als leerlingen vergroten. Het biedt afwisseling en variatie in het lesgeven, waardoor de lessen dynamischer en interessanter worden. Leerlingen kunnen ook profiteren van de interactie met meerdere leraren en medeleerlingen, wat kan leiden tot een positieve en stimulerende leeromgeving.